SENARYO PROGRAMLARI
 

TEMEL SENARYO ATÖLYESİ

“Yazı alfabesi” ve “Sinematografi” farklı iki anlatım dili/aracıdır. Sinemacılar yazı alfabesini aslında “zorunlu” olarak ve “ödünç” olarak kullanır. Peki, edebi olarak yazdığımız bir öykümüzü, 130 yıl önce keşfedilmiş bir dil olan sinematografik dille yeniden nasıl yazacağız? Bu basit bir uyarlama sorunu mudur? Drama yazımının temel öğeleri nelerdir? Sinematografinin dramatik bir öyküyü kendine özgü bir şekilde kurma mantığı ve imla kuralları neler? Bunlar hangi aşamalardan geçerek bir senaryo haline gelir? Aşamaların söylemleri ve kapsamları nedir? “DFA Senaryo Atölyesi” yazım aşamalarındaki bu soruları ve yanıtlarını bir uzun film senaryosu üzerinden teorik olarak anlatan ve bu anlatılanları bir kısa film senaryosu üzerinden pratik olarak yazdıran bir atölye olacaktır.

Program aşamaları:

 •  Logline / Three Lines / Film Fikri
 •  Sinopsis
 •  Öykü/Öyküleme veya Edebi Tretman
 •  Kişi/Karakter Analizleri Listesi ve Kişi-Mekan tablosu
 •  Sinematoğrafik Sahne Sıralama
 •  Sinematoğrafik Tretman
 •  Senaryo

Eğitim Süresi: 24 Saat / 2 Ay
Kontenjan: 4 Öğrenci
Program Ücreti: 4,000 TL

 BİREBİR ÖZEL PROGRAM (ONLINE veya FİZİKSEL) TALEBİ İÇİN EPOSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

ÖN BAŞVURU

PROJE SUNUM DOSYASI FORMATLAMA ATÖLYESİ

Tüm dünyada, Sinema-TV Sektörleri, TV kanalları, sinema veya TV dizi yapımevlerinin, tıpkı senaryo yarışmaları gibi birer başvuru şartnamesi veya formatı vardır. Tüm dünyada birbirine yakın kapsamda olan bu formatlar ülkemizde pek oturmamış gibidir. Bazı sunum dosyaları 20-25 sayfa olabildiği gibi bazıları da 80-100 sayfa olabilmektedir. Üstelik bazı istekler istenen kurallara uygun, bazen de daha hızlı yol almak için daraltılmış bir formatta olabilmektedir. “DFA Proje SUNUM Dosyası Formatlama Atölyesi” TV kanalları ve yapımevlerine (Hatta senaryo yarışmaları ve diğer destek fonlarına) başvurmadan önce, senaryo aşaması bitmiş bir projenin profesyonel sunum (“geliştirim” değil!) dosyası olarak hazırlamak için açılmış bir atölyedir.
Atölye başvuru şartı : Bir sinema filmi veya TV dizisi projesinin aşağıda yazılı yazım aşamalarının bitmiş olması gerekmektedir:
 •  Logline / Three Lines / Film Fikri
 •  Sinopsis
 •  Tretman (TV dizisi için Genel Öykü)
 •  Kişi/Karakter Analizleri Listesi
 •  Sinematoğrafik Sahne Sıralama
 •  Senaryo
 •  Duruma göre senarist, yönetmen veya yapımcının görüşü

Eğitim Süresi: 15 Saat / 5 Hafta
Kontenjan: 4 Öğrenci
Program Ücreti: 4,000 TL

 BİREBİR ÖZEL PROGRAM (ONLINE veya FİZİKSEL) TALEBİ İÇİN EPOSTA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

ÖN BAŞVURU

SENARYO DOKTORLUĞU

“Senaryo Geliştirim Danışmanlığı” olarak da anılan “Senaryo Doktorluğu”, yazımı bitmiş bir sinema filmi veya TV dizisi sunum dosyasının, temel tasarım amacına sadık kalarak (popüler, auteur, vs.), tüm yazım aşamaları için bir eleştiri, analiz, olası farklı bakış soruları ve cevaplarını bir rapor halinde sunmaktır. Bu rapor, Logline/Film Fikri, Sinopsis, Önerme, Konu, Tema(lar), Öykü ve Öyküleme’nin olay örgüsü, Tretman, Kişi/Karakter Analizleri, diyalogların diyalektik akışı, vb. dramatik içerik ve Eurimages Sinema Fonu’nun başvuru formatı dikkate alınarak tüm yazım aşamalarının biçimsel formatlanmasını kapsar. Senaryo doktorluğu yazılı esere deneyim ve kültür birikimiyle verilen eleştirel bir katkıdır ve telif hakkı içermez. Senaryo doktorluğu afiş, jenerik ve katkı verenlerin özgeçmişlerinde de yer almaz. Rapor en geç 7-10 gün içinde eser sahibine iletilir. DFA ve senaryo doktoru katkısı verdiği projeleri saklı tutar. (Eser sahibi isterse yazılı bir “gizlilik sözleşmesi” isteyebilir.) Senaryo doktorluğu, katkı istenen sunum dosyası için sadece yazılı bir rapor ve sözlü toplantı sunumunu içerir. Bu katkı eserin süreç içinde bizzat yazım katkısını (onarımını/editörlüğünü/danışmanlığını) içermez. Proje Dosyaları’nın ücretleri peşin olarak ödenir.Ücretler tahmini olarak, senaryo bedellerinin %10-15’i kadardır. Ücret ve detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki İLETİŞİM bağlantısından telefon numaranızı da ekleyerek bir eposta gönderiniz.

İLETİŞİM

SENARYO EDİTÖRLÜĞÜ

Bu kategori doktorluk için hazırlanmış raporun, bizzat eser üzerinde uygulanmasını (revizyonunu/onarımını) içerir. Bu hizmet/katkı TV dizilerinde ve süreç içinde her bölüm senaryosu için de geçerlidir. Oscar ödüllerinde kategori olarak kabul gören bu kategoriler belli oranlarda “zihni yaratıcı katkı” da içerdikleri telif hakkı içerir. Bu kategoriler ortak yazar olarak afiş, jenerik ve özgeçmişlerde ortak “Senaryo Yazarı” olarak yer alırlar. Ücretler tahmini olarak, orijinal eserler için % 50, uyarlama eserler için %33’tür. Ücret ve detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki İLETİŞİM bağlantısından telefon numaranızı da ekleyerek bir eposta gönderiniz.

İLETİŞİM

PROJE OKURLUĞU

TV kanalları ve sinema filmi yapımcılarına başvuran onlarca/yüzlerce projenin okunup, onlar adına bir ön elemeden geçirilmesi ve kısaca raporlanması hizmetidir. Ücret ve detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki İLETİŞİM bağlantısından telefon numaranızı da ekleyerek bir eposta gönderiniz.

İLETİŞİM

PROJE DANIŞMANLIĞI

Bu danışmanlık sinema ve TV dizisi projeleri olan yapımcılara finansal yatırım veya sponsor bulmak için projenin tüm (üretim, dağıtım ve seyir) aşamaları için hazırlanan bir vizyon (yol haritası) çıkarma hizmetidir. Ücret ve detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki İLETİŞİM bağlantısından telefon numaranızı da ekleyerek bir eposta gönderiniz.

İLETİŞİM

HÜSEYİN KUZU

Türk Sineması’nın tanınmış yönetmenleriyle çalıştı. TV dizilerinin yazım gruplarında çalıştı. Film öyküsü ve senaryo ödülleri aldı. Bazı TV dizilerinin senaryo doktorluğunu yaptı. Film Market ve Aylık Antrakt Sinema Dergisi’ni yönetti. Birçok dergi ve gazetede yazdı, sayısız seminer ve panele katıldı. Festivallerde ve senaryo yarışmalarında jüri üyesi oldu. Uludağ, Marmara, Beykent, Yeditepe, Kültür, Arel, İstanbul, Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitelerinde “Kısa Film”, “Uzun Metraj”, “TV Dizisi Yazarlığı”, “Uyarlama senaryosu”, “Sit-Com Senaryosu” “Dünya ve Türk Sineması Tarihi”, “Film Estetiği”, “Film Yapım Teknikleri” ve “Screenwriting I ve II”, “Yapım ve Yapımcılık”, “Reklam Metin Yazarlığı ve Senaryosu”, ”Televizyonda Drama Yazarlığı” dersleri verdi. . İstanbul ve çeşitli Anadolu kentlerinde senaryo atölyeleri yönetti.